Kontakt
Forsorgshjemmet Godrum12
Forsorgshjemmet Godrum12
Forsorgshjemmet Godrum12
Forsorgshjemmet Godrum12
Forsorgshjemmet Godrum12
Forsorgshjemmet Godrum12
Forsorgshjemmet Godrum12
Forsorgshjemmet Godrum12

Velkommen til Forsorgshjemmet Godrum


- en del af Godrum Gruppen

Vi bor til leje hos Landsforeningen Arbejde Adler.
Vi ejer dog selv Bygningen Hedebo, der rummer 7 af vores § 110 værelser.

Forsorgshjemmet Godrum ligger placeret i et naturskønt område sydvest for Silkeborg.

OBS: Vi er ved at lave ny hjemmeside, så der kan være noget der ikke lige er opdateret, er der tvivl, kan der ringes på tlf. nr. 38415300.
Den nye hjemmeside forventes at være klar 1 juli 2018.


Godrum er et godt sted at være.

Godrum er en boform der tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse personer, samt personer der ikke umiddelbart kan fungere i egen bolig.

Godrums primære opgave er at hjælpe mennesker, som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og omsorg. Det overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte. Udgangspunktet heri er beboerens egne ønsker og ressourcer. Der arbejdes efter hjælp til selvhjælp-princippet.
Godrum består af engagerede medarbejdere, som fordeler sig på ledelse, HR medarbejdere, aktiveringsmedarbejdere, sygeplejersker, pædagogiske medarbejdere og vores hverdag er præget af aktivt arbejde på og med et godt miljø for såvel beboere som ansatte. Vi er fra AT tildelt tre grønne smileyer, en for hver afdeling.
Og vi har et tæt samarbejde med Lægehuset i Ejstrupholm.
Vi arbejder iøvrigt med et kontaktperson system.